เรียนออนไลน์ เรียนที่บ้าน 

เรียนออนไลน์ ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 กับครูมิกซ์

เรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 กับครูอร

 เรียนออนไลน์ เนื้อหา ป.5 เทอม 1 (หลักสูตร Halo501)

  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
  • พลังงานเสียง
  • การเปลี่ยนแปลงสาร

เรียนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนและทบทวนเนื้อหา 1. เคมี  2. ชีววิทยา 3. ฟิสิกส์ 4. โลกและดาราศาสตร์
จำนวน 27 บทเรียน เวลา 24:07:27 ชม.

ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม

ประกอบไปด้วยเนื้อหา 1. เคมี  2. ชีววิทยา 3. ฟิสิกส์ 4. โลกและดาราศาสตร์ จำนวนเวลา 24:07:27 ชม.

เรียนออนไลน์ หลักสูตร RECON 601 เนื้อหาล่วงหน้า ป.6 เทอม 1 

พิเศษ เนื้อหาคณิตฯที่มักพบในการสอบเข้า ม.1 โดยครูชิต (พ่อครูแชมป์)

เรียนออนไลน์ ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2

เรียนรู้ตามหลักสูตร สสวท. (หลักสูตรปรับปรุง 2560) เพื่อเรียนล่วงหน้าหรือทบทวน

เรียนออนไลน์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2