ต้องการสมัครสมาชิก "เพลิน"

มาเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันนะครับ

หากต้องการใช้งานระบบคลังข้อสอบ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์สำหรับศิษย์ครูแชมป์ สามารถเข้าร่วมพื้นที่นี้ได้ง่ายๆโดยสั่งหนังสือ "เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย" หนังสือวิทย์ครูแชมป์ที่ตั้งใจให้อ่านเล่นๆ เน้นรู้จริง

หนังสือวิทยาศาสตร์ เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย ชีทวิทย์

สนับสนุนการจัดพิมพ์ เล่มละ 150 บ. (ยังไม่รวมการจัดส่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://seal2thai.org/etc/bookscience.htm

ท่านสามารถสมัครสมาชิก "เพลิน" โดยการส่งข้อมูลมาที่ เพจ ศิษย์ครูแชมป์ (https://www.facebook.com/sitkruchamp/) โดยระบุข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • user name ที่ต้องการ (แนะนำใช้เลขประจำตัวนักเรียนครับ)
 • password โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 ตัวขึ้นไป โดยประกอบด้วย
  • ตัวอักษรใหญ่ 1 ตัว  
  • ตัวอักษรตัวเล็ก
  • ตัวเลข
  • และเครื่องหมาย
   ตัวอย่าง password เช่น Psw@1234 หรือ Ta1234567&
 • email ของคุณที่ใช้งานได้จริง
 • โรงเรียน และชั้นเรียน
 • จังหวัด
 • สนับสนุนเว็บเพลินเพื่อสานต่อเว็บธรรมะ "ใจเป็นสุข" www.jaiphensook.net โดยทำบุญตามเจตนาเพื่อทำการสมัครใช้งาน (สามารถใช้งานได้ตลอดชีพ)
 • สั่งซื้อหนังสือ "เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย" สนับสนุนการจัดพิมพ์ 150 บ. (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

สำหรับท่านที่สนับสนุน "เพลิน" ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

Last modified: Sunday, 30 June 2019, 11:30 AM