Skip available courses

Available courses

รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 , ป.4 และ ป.5

รวมสาระน่ารู้ บทความ และข้อมูลที่นักเรียนควรรู้

แบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำอีกมากมาย
ทำการทดสอบอย่างบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกสนามสอบ

มาเรียนรู้กันนะครับ

รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

รวมเนื้อหา และข้อสอบของเด็กๆ ป.6 เตรียมความพร้อมก่อนรบทุกสนาม ไม่หวั่นต่อสิ่งใดๆ (ขนาดนั้น???) 

มาร่วมเตรียมความพร้อมกันนะครับ

รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และเตรียมสอบเข้า ม.1

รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมในเนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับมัธยมต้น 

ครูแชมป์รวบรวมมาเพื่อให้เด็กๆได้ทดลอง ทดสอบตัวเองผ่านระบบ "เพลิน" มีการจับเวลาในการทำข้อสอบ และสุ่มระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไปครับ

 

ห้องแห่งความลับ สนามทดสอบความเป็นศิษย์ครูแชมป์

Exclusive education zone 

เตรียมลุยทุกสนามสอบ ด้วยการทดลองทำแบบทดสอบ Pre Onet

ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม

1. เคมี

2. ชีววิทยา

3. ฟิสิกส์

4. วิทยาศาสตร์กายภาพ

เรียนออนไลน์ หลักสูตร RECON 601 เนื้อหาล่วงหน้า ป.6 เทอม 1 

พิเศษ เนื้อหาคณิตฯที่มักพบในการสอบเข้า ม.1 โดยครูชิต (พ่อครูแชมป์)

เรียนออนไลน์ ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2

เรียนรู้ตามหลักสูตร สสวท. (หลักสูตรปรับปรุง 2560) เพื่อเรียนล่วงหน้าหรือทบทวน

เรียนออนไลน์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
สมัครเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 12 February 2016, 9:53 PM
 

ทุกคนสามารถคลิก Enrol me เพื่อ สมัครเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ ได้เลยนะครับ

 

เมื่อเข้าสู่ระบบและคลิกที่รายวิชาแล้ว ให้คลิกสมัครรายวิชาที่ "Enrol me" ครับ