รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ (คลังข้อสอบออนไลน์)

รวมข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมในเนื้อหาชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมต้น 

ครูแชมป์รวบรวมมาเพื่อให้เด็กๆได้ทดลอง ทดสอบตัวเองผ่านระบบ "เพลิน" มีการจับเวลาในการทำข้อสอบ และสุ่มระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไปครับ