รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

รวมเนื้อหา และข้อสอบของเด็กๆ ป.6 เตรียมความพร้อมก่อนรบทุกสนาม ไม่หวั่นต่อสิ่งใดๆ (ขนาดนั้น???) 

มาร่วมเตรียมความพร้อมกันนะครับ