ต้องการสมัครสมาชิก "เพลิน"

มาเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันนะครับ

ท่านสามารถสมัครสมาชิก "เพลิน" โดยการส่ง email มาที่ sciroom@hotmail.com  โดยระบุข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • user name ที่ต้องการ (แนะนำใช้เลขประจำตัวนักเรียนครับ)
 • password โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 ตัวขึ้นไป โดยประกอบด้วย
  • ตัวอักษรใหญ่ 1 ตัว  
  • ตัวอักษรตัวเล็ก
  • ตัวเลข
  • และเครื่องหมาย
   ตัวอย่าง password เช่น Psw@1234 หรือ Ta1234567&
 • email ของคุณที่ใช้งานได้จริง
 • โรงเรียน และชั้นเรียน
 • จังหวัด
 • สนับสนุนเว็บเพลินเพื่อสานต่อเว็บธรรมะ "ใจเป็นสุข" www.jaiphensook.net โดยทำบุญ 50 บาท หรือตามเจตนาเพื่อทำการสมัครใช้งาน (สามารถใช้งานได้ตลอดชีพ)

สำหรับท่านที่สนับสนุน "เพลิน" ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

Last modified: Monday, 1 May 2017, 4:05 PM